Image

DTP-vaccination

Alla människor, både vuxna och barn, bör vaccineras i tid. Vaccinationer för spädbarn är den viktigaste medicinska proceduren. Många föräldrar är intresserade av: ”Vad är DTP? Och vilken typ av DTP-vaccination ges till barn?

POLYDEX

Användningsinstruktioner:Priser i apotek online:Polydexa (Polydexa) - ett farmakologiskt kombinationsläkemedel för behandling av otitis media.Sammansättning och form för frisättningEnligt instruktionerna finns Polydex i form av örondroppar.

J09-18 Influensa och lunginflammation

Lägg till en kommentar Avbryt svar

Klasslista

Mänsklig immunbristvirussjukdom HIV (B20 - B24)
medfödda missbildningar (missbildningar), deformiteter och kromosomavvikelser (Q00 - Q99)

Är det möjligt för gravida kvinnor? Vad man ska dricka, vad man ska äta och hur man ska leva - myter och sanning

Kan jag ha sex under graviditeten - samt dricka kaffe och färga mitt hår? De vanligaste fördomarna.

Spirometri

Allmän informationInom medicinen är olika metoder för att studera funktionen av extern andning kända. Sådana studier spelar en stor roll i den omfattande undersökningen av patienter med sjukdomar i bronkier och lungor.

SISTERPROCESS PÅ DYDHUS.

Jag scen. Omvårdnadsundersökning.Sjuksköterskan upprättar ett förtroendeförhållande med patienten och tar reda på omständigheterna i problemet (samband med den underliggande sjukdomen, såsom lunginflammation, mediciner tagna; fysisk aktivitet), uppmärksammar på patientens utseende.

Vad man ska göra om en vuxen har en hes röst, vad man ska behandla och vilka folkrättsmedel som ska användas

Från tid till annan har många problem med rösthet och heshet i rösten: när ligamenten skadas är kroppen kall, en infektion etc.

Är Pseudomonas aeruginosa farligt? Hur man behandlar denna sjukdom?

I kontakt med:
Facebook:
klasskamrater:
Spikarnas huvudfunktion är att skydda fingrarna i fingrarna mot skador. För kvinnors och mäns utseende är naglar av särskilt estetiskt värde.

Ständigt kvävs av saliv av orsaken. Kvävad saliv - är det farligt och hur man kan hjälpa till

Brott mot svälja manifesteras av dysfagi och ambition. Patienten kan ofta lyfta fram en av följande svårigheter vid svälja: 1) svårigheter att börja svälja, där fast mat fastnar i orofarynx; 2) återuppblåsning av vätska genom näsan; 3) hosta och kväva omedelbart efter sväljning och heshet och en "våt hosta" efter att ha tagit vätskan; 4) en kombination av de listade symptomen.

Hur många år kan ett barn ha en fluorografi av lungorna?

Tuberkulosinfektion är mycket lumsk och med all sin aggressivitet har tröga symtom, därför introduceras screeningsmetoder för att undersöka alla åldersgrupper i befolkningen överallt.

Hur man gurglar med miramistin

Från ögonblicket av födelsen attackeras människokroppen av patogena virus och bakterier. Skadliga mikroorganismer orsakar sjukdom och slår hälsan. Därför utvecklas och introduceras nya läkemedel inom medicin med en uttalad antibakteriell effekt.

Akut streptokockinfektion i orofarynx i pediatrisk praxis - ett problem och lösningar

Den extrema prevalensen av grupp A streptokocker (SGA) som en andningspatogen, dess många serotyper, den strikt typspecifika bildningen av immunitet efter infektion och överföringslättheten avgör den totala förekomsten av streptokockinfektioner hos barn, särskilt i organiserade grupper [1].