Image

Obstruktiv bronkitbehandling

Behandling av obstruktiv bronkit med homeopati är en radikal metod för att lösa problemet. Det finns fler och fler barn med liknande problem, och upprepade antibiotikakurser undertrycker immunförsvaret tills bronkialastma utvecklas..

I receptionen, en flicka på 4 år. Från 2,5 år gammal gick hon i dagis, från den tiden är SARS ofta oroliga. Efter en månad med att besöka förskolan blev hon sjuk av bilateral lunginflammation, behandlades med antibiotika på sjukhuset. Efter sjukdomen komplicerades nästan alla akuta luftvägsinfektioner av obstruktiv bronkit, och återigen fick barnet ge antibiotika.

Oroad också för atopisk dermatit i form av torra, rödaktiga kliande fläckar med skal i ansiktet, händerna och skinkorna. Efter flera antibiotikakurser visade sig rodnad och klåda i vulva, perineum och perianal zon.

Barnet älskade godis, men allergiska utslag förstärktes av godis och choklad. Ibland dök buksmärta under ätandet. Ofta noterades grön urladdning från näsan och konjunktivit. Trots den ofta förekommande strävan hon efter att gå barfota hemma, även om det var kallt. Sover öppen på magen.

Enligt mamman var flickan glad, aktiv, frisk, oberoende, gjorde vad hon ville utan att be om tillstånd. I förskolan gick hon ensam för en promenad, där hon ville, utan att uppmärksamma gruppen. Omgiven, visionär. Strax före öppningen var hon sjuk av bronkit, tog antibiotika, leukopeni upptäcktes i ett blodprov.

Kursintaget föreskrevs i styrka 12C, 30C och 200C och 2 mellanliggande doser medorrinum i styrka 30C, vilket förstärkte barnets immunsystem. Bronkopneumoni återkom inte. I början av behandlingen underlättades förloppet av bronkit och SARS, så att de passerade snabbare och utan antibiotika, återgick blodprovet till det normala, men utslaget på handens baksida förstärktes. Senare, mot bakgrund av planerad behandling, började flickan bli sjuka sjuka, SARS slutade kompliceras av bronkit och gradvis började hudutslag också..

3 år senare mår barnet bra, SARS är sällsynt och utan komplikationer är hudutslag inkonsekventa, uppträder episodiskt i en liten mängd och passerar av sig själva. Stödande behandling av obstruktiv bronkit med homeopati krävs mindre och mindre..

Homeopat Kommentar:
Den korrekta riktningen för läkning enligt Goers lag är "från insidan och ut", från andningsorganen till huden. Hud är platsen för eliminering av vävnadstoxin. Därför minskade bronkit i början av behandlingen och hudutslag intensifierades.

Grunden för behandling av obstruktiv bronkit hos barn är utnämningen av ett grundläggande konstitutionellt läkemedel som stärker kroppen i intervallerna mellan akuta tillstånd eller i slutet av ett akut tillstånd om det förlängs. Föräldrar som tar med ett barn endast under en akut sjukdom gör ett misstag eftersom de inte tillåter homeopaten att göra det grundläggande syftet.

Bronkit (akut och kronisk): behandling och orsaker

Rekommenderad behandling: Bronkonal (droppar EDAS-104 eller granuler av EDAS-904)

Läkarna under senare år har i allt högre grad diagnostiserats med bronkit. Detta beror på klimatförändringar i naturen och avsevärt ökad miljöförorening, inklusive luft. Särskilt vanlig bronkit förekommer i megaciteter, där det i lugnt väder i atmosfären samlas en mycket stor mängd skadliga partiklar från fordonsavgas och företagets utsläpp.

Åldern då de först vänder sig till läkaren med tecken på denna sjukdom har också förändrats. Det har sjunkit markant. Idag finns det ofta fall då spädbarn hänvisas till pulmonolog. Mänskligheten tvingas betala för fördelarna med civilisationen med sin hälsa. Men med rätt tillvägagångssätt för behandling kan även avancerad bronkit botas fullständigt. Och för detta har läkare ett brett arsenal av verktyg.

Orsaker till bronkit

Bronkier är luftvägar i lungorna som har en mycket grenad struktur. Det börjar med luftstrupen - den största och största luftkanalen i människokroppen och grenarna, som en trädkrona i medelstora och små bronkier. Förutom dess huvudsakliga syfte - tillförsel av ren luft till alveolerna och avlägsnande av avgaser - utför bronkierna kontinuerlig luftrening längs dess väg för att förhindra inträde av allergener, damm, mikroorganismer och andra skadliga ämnen i blodet.

Bronkit är en inflammatorisk sjukdom i andningsorganen, kännetecknad av en minskning av bronchiers funktion på grund av en minskning av deras effektiva sektion på grund av riklig produktion av sputum och skador på slemhinnorna i bronkierna. Skill mellan akut och kronisk bronkit.

De huvudsakliga orsakerna till akut bronkit är:

 • Virala infektioner;
 • Bakterieinfektioner;
 • Inflammation i luftvägarna, provocerad av svampar;
 • Allergiska reaktioner;
 • Exponering för kall fuktig luft;
 • Irritation av slemhinnorna i bronkierna med giftiga ämnen.

Akut bronkit kan gå in i en kronisk form av följande skäl:

 • Felaktig behandling av akut bronkit eller avslag på behandling;
 • Förekomsten av konstant faktorer av lungirritation såsom industriell (damm, klorångor, kolmonoxid, rök av lösningsmedel och färger och lack) och hushåll (tobaksrök, alkoholmissbruk);
 • Återfall av virusinfektioner;
 • Långvarig exponering för torr kall luft, kännetecknande för exempelvis arbete i industriella kylenheter;
 • Ärftlig benägenhet till kronisk bronkit;
 • Kronisk bronkit förekommer i vissa fall som en komplikation efter lunginflammation eller SARS.

Trots en så omfattande förteckning över skäl ger läkarna fortfarande en speciell plats att röka, dessutom inte bara aktiva utan också passiva. Det har visat sig pålitligt att rökare är fem till sex gånger mer benägna att drabbas av kronisk bronkit än icke-rökare. Därför är det viktigt att utesluta effekterna av tobaksrök på barn och inte bara på offentliga platser utan också hemma.

Symtom på bronkit

Akut bronkit utvecklas ofta mot bakgrund av en befintlig luftvägsinfektion. Det första symptom att uppmärksamma är en låg bröst hosta. Dessutom, i de tidiga dagarna av sjukdomen är det torrt, med mycket gles utsläpp av sputum, ökad intensitet på natten. Sedan förändras hosta. Det blir blött av riklig sputum. Sputum har ofta purulenta inneslutningar..

Om andfåddhet inte observeras, kan med hög sannolikhet hävdas att det inte finns någon skada på de små bronkorna och att patienten inte hotas med obstruktivt syndrom. I den vanliga sjukdomsförloppet åtföljs akut bronkit av en måttligt hög feber, rinnande näsa, svaghet och allmän sjukdom. Sjukdomen försvinner helt efter några veckor, och stabilisering inträffar några dagar efter uppkomsten av akut bronkit.

Symtom på kronisk bronkit har en suddig bild. De visas som långa perioder med hosta som uppträder under två eller flera månader i följd under de senaste två åren. Ett typiskt exempel på en sådan hosta är rökarens hosta, som intensifieras på morgonen och åtföljs av en liten sputum..

I framtiden utvecklas kronisk bronkit. Hosta blir mindre produktivt, torrt och smärtsamt. På natten noteras svettning och kramp när irriterande ämnen och allergener kommer in i luftvägarna. Allmänt välbefinnande försämras gradvis, andnöd förefaller även med mindre fysisk ansträngning.

Behandling av bronkit

Beroende på form av bronkit väljer läkaren en viss behandlingstaktik. För akut bronkit föreskrivs oftast komplex behandling. Det huvudsakliga målet är att undertrycka alla infektionsfocier i kroppen. Därefter bör man uppmärksamma att eliminera orsakerna till sjukdomen och återställa bronkial patency.

Läkemedelsbehandling utförs oftast utan att förskriva antibiotika. För att stärka immuniteten och förbättra utsöndringen av sputum förskrivs homeopatiska läkemedel i kombination med antivirala läkemedel. Att stärka effekten av läkemedel uppnås med hjälp av fysioterapeutiska förfaranden. Under de första dagarna visas patienten sängstöd. I framtiden rekommenderas en kombination av medicinering och fysioterapi med fysioterapi..

Behandlingen av kronisk bronkit kräver betydande ansträngningar från patientens sida och att läkaren bestämmer behandlingstaktiken korrekt. Huvudtyngden ligger på att eliminera orsakerna till förvärringen av sjukdomen, liksom terapeutiska åtgärder som syftar till att rengöra sputum i bronkierna och återställa deras funktion till fullo. Tillsammans med medicinsk behandling, inklusive inkluderande homeopatiska medel, kan bronkial sköljning, elektrofores, UHF och inandning förskrivas.

Av stor betydelse vid behandling av kronisk bronkit är fysioterapi, andningsövningar och regelbundna promenader i frisk luft. Det är en mycket produktiv spa-behandling som måste utföras i remission.

Rekommenderad behandling: Bronkonal (droppar EDAS-104 eller granuler av EDAS-904)

115093, Moskva
st. B. Serpukhovskaya, 10/9

Vi använder cookies. Detta är nödvändigt så att vi kan göra webbplatsen mer bekväm för dig. Fönstret stängs när du har klickat på knappen "Godkänn" nedan. Genom att klicka på knappen samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter, samtycker till sekretesspolicyn, policyn angående cookies och filer som lagras i webbläsarens lokala lagring (lokal lagring).

INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy för personuppgifter (nedan - integritetspolicyn) gäller all information som EDAS LLC finns på domännamnet https://www.edas.ru/ kan få om användaren när han använder webbplatsen, programmen och produkterna.

1. DEFINITION AV VILLKOR

1,1. Följande termer används i denna sekretesspolicy:
1.1.1. "Webbplatsadministration (nedan kallad webbplatsadministrationen)" - auktoriserade anställda att hantera webbplatsen, agera på uppdrag av organisationens namn, som organiserar och (eller) behandlar personuppgifter, och bestämmer också syftena med att behandla personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder (operationer) utförda med personuppgifter.
1.1.2. ”Personuppgifter” - all information som direkt eller indirekt hänför sig till en specifik eller bestämbar fysisk person (med förbehåll för personuppgifter).
1.1.3. "Bearbeta personuppgifter" - alla åtgärder (operationer) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, inspelning, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extraktion, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.
1.1.4. ”Sekretess för personuppgifter” - ett krav för operatören eller annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att uppfylla kravet att inte tillåta spridning utan samtycke från ämnet för personuppgifter eller närvaron av annan rättslig grund.
1.1.5. "Webbplatsanvändare (nedan kallad användaren)" avser en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen.
1.1.6. "Cookies" är en liten bit data som skickas av webbservern och "är en liten bit data som skickas av webbservern och lagras på användarens dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern varje gång i en HTTP-begäran när du försöker öppna sida på motsvarande webbplats.
1.1.7. "IP-adress" - en unik nätverksadress för en nod i ett datornätverk byggt över IP.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2,1. Användning av användaren av sajten innebär godkännande av denna sekretesspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.
2,2. I händelse av oenighet om villkoren i sekretesspolicyn måste användaren sluta använda webbplatsen.
2,3. Denna sekretesspolicy gäller endast EDAS LLC: s webbplats. Webbplatsen kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser som användaren kan klicka på länkarna på webbplatsen.
2,4. Webbplatsadministrationen verifierar inte riktigheten för personuppgifter som tillhandahålls av användaren av sajten.

3. ÄMNE FÖR PRIVACYPOLITIK

3,1. Denna sekretesspolicy fastställer webbplatsadministrationens skyldigheter att inte avslöja och säkerställa regimen för att skydda sekretessen för personuppgifter som användaren tillhandahåller på webbplatsadministrationens begäran vid registreringen på webbplatsen eller vid beställning av inköp av varor.
3,2. Personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna integritetspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i registreringsformuläret på EDAS LLC: s webbplats i avsnittet Sektionsnamn och innehåller följande information:
3.2.1. Användarnamn;
3.2.2. Användarens telefonnummer;
3,3. Webbplatsen skyddar data som automatiskt överförs vid visning av annonsenheter och när du besöker sidor där systemets statistiska skript är installerat ("pixel"): • IP-adress; • information från kakor "- en liten bit data som skickas av webbservern och; • information om webbläsaren (eller annat program som får åtkomst till visningen av reklam); • åtkomsttid; • adressen till sidan där annonsenheten ligger; • referer (adressen till föregående sida).
3.3.1. Inaktivera cookies ”- en liten bit data som skickas av en webbserver och kan leda till oförmåga att komma åt delar av webbplatsen som kräver godkännande.
3.3.2. Webbplatsen samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem för att kontrollera lagligheten av ekonomiska betalningar..
3,4. All annan personlig information som inte anges ovan (köpshistorik, webbläsare och operativsystem som används osv.) Är föremål för tillförlitlig lagring och icke-distribution, utom enligt avsnitt. 5,2. och 5.3. av denna sekretesspolicy.

4. MÅL FÖR ATT SAMLA PERSONLIG ANVÄNDARINFORMATION

4,1. Administrationen av webbplatsen kan använda användarens personuppgifter för att:
4.1.1. Upprätta feedback med användaren, inklusive skicka aviseringar, förfrågningar om användning av webbplatsen, tillhandahållande av tjänster, behandling av begäranden och applikationer från användaren.
4.1.2. Bekräftelser av riktigheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren.
4.1.3. Meddelanden från webbplatsanvändaren om statusen för ordern.
4.1.4. Bearbeta och ta emot betalningar, bekräfta skattemässiga eller skattemässiga fördelar, bestrida en betalning, bestämma rätten att få en kreditgräns av användaren.
4.1.5. Tillhandahålla användaren effektiv kund- och teknisk support vid problem relaterade till användningen av webbplatsen.
4.1.6. Förse användaren med sitt samtycke, produktuppdateringar, specialerbjudanden, prisinformation, nyhetsbrev och annan information på webbplatsens vägnar eller på webbplatsens partners.
4.1.7. Implementering av marknadsföringsaktiviteter med godkännande av användaren.
4.1.8. Tillhandahålla användaren tillgång till sajterna eller tjänsterna för webbplatsens partners för att få produkter, uppdateringar och tjänster.

5. VÄGEN OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

5,1. Behandlingen av användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något juridiskt sätt, inklusive i personuppgifter informationssystem med hjälp av automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg.
5,2. Användaren samtycker till att webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje parter, i synnerhet kurirtjänster, posttjänstorganisationer, telekommunikationsoperatörer, endast i syfte att uppfylla användarens order placerad på EDAS LLC: s webbplats.
5,3. Användarens personuppgifter får endast överföras till auktoriserade organ för statsmakt i Ryssland på grund och på det sätt som fastställs i Rysslands lagstiftning.
5,4. Vid förlust eller avslöjande av personuppgifter informerar webbplatsadministrationen användaren om förlusten eller avslöjandet av personuppgifter.
5,5. Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, förändring, blockering, kopiering, distribution och från andra olagliga handlingar från tredje part..
5,6. Webbplatsadministrationen tillsammans med användaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser orsakade av förlust eller avslöjande av användarens personuppgifter.

6. PARTernas SKYLDIGHETER

6,1. Användaren måste:
6.1.1. Ge information om personuppgifter som är nödvändiga för att använda webbplatsen.
6.1.2. Uppdatera, komplettera medföljande information om personuppgifter om ändring av denna information.
6,2. Webbplatsadministrationen är skyldig:
6.2.1. Använd informationen som erhållits endast för de syften som anges i punkt 4 i denna sekretesspolicy.
6.2.2. Se till lagring av konfidentiell information i hemlighet, inte att avslöja utan förhands skriftligt tillstånd från användaren, och inte heller att sälja, utbyta, publicera eller avslöja de överförda personuppgifterna från användaren, med undantag för klausuler 5,2. och 5.3. av denna sekretesspolicy.
6.2.3. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.
6.2.4. Blockera personuppgifter relaterade till den relevanta användaren från det ögonblick då han kontaktade eller begär användaren eller hans juridiska representant eller auktoriserade organ för skydd av rättigheterna till personuppgifter under verifieringsperioden, i händelse av avslöjande av felaktiga personuppgifter eller olagliga handlingar.

7. PARTernas ANSVAR

7,1. Webbplatsadministrationen, som inte har uppfyllt sina skyldigheter, ansvarar för förluster som användaren har uppstått i samband med olaglig användning av personuppgifter, i enlighet med Rysslands lagstiftning, med undantag för fall som anges i punkt. 5.2., 5.3. och 7.2. av denna sekretesspolicy.
7,2. Vid förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:
7.2.1. Har blivit allmänt äganderätt innan dess förlust eller avslöjande.
7.2.2. Mottogs från en tredje part tills det mottogs av webbplatsadministrationen.
7.2.3. Det avslöjades med användarens samtycke.

8. INSTÄLLNING AV TVISTER

8,1. Innan man ansöker till domstolen om ett krav på tvister som uppstår till följd av förhållandet mellan webbplatsanvändaren och webbplatsadministrationen, är det obligatoriskt att lämna in en fordran (ett skriftligt förslag till tvistlösning av tvisten).
8.2 Klaganden inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av fordran ska skriftligen meddela den sökande om resultatet av vederlaget för fordran.
8,3. Om avtalet inte nås kommer tvisten att hänskjutas till den rättsliga myndigheten i enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Ryssland.
8,4. Den nuvarande lagstiftningen i Ryssland gäller för denna sekretesspolicy och förhållandet mellan användaren och webbplatsadministrationen..

Homeopati för bronkit

De flesta pulmonologer och specialister på behandling av sjukdomar i andningsorganen hävdar att de inte kommer att kunna bli av med vissa luftvägssjukdomar för evigt. Detta gäller en sjukdom som bronkit, så populär bland många människor.

Eftersom många experter noterar att de nuvarande behandlingsmetoderna för denna sjukdom hjälper till att lindra sjukdomsförloppet bara ett tag, men till exempel under den kalla tiden är det en sjukdom att veta om dig själv igen. Det manifesterar sig med andningssvårigheter, inklusive frisättning av sputum, åtföljt av en hosta.

Vad är en sådan sjukdom som akut bronkit

I många fall orsakas förekomsten av akut bronkit av skadliga bakterier. En sådan sjukdom, som regel, varar i tio till tolv dagar, men hos fler patienter flyter den till en kronisk form, när en tröttande hosta varar mer än en månad.

Detta är särskilt oroande om detta gäller barn som på grund av hostattacker inte kan somna under tillräckligt lång tid och ofta vaknar på natten av samma anledning, trots att behandlingen utförs med ganska dyra och välkända mediciner..

Akut bronkit åtföljs av följande symtom: feber, patienten upplever allmän svaghet, obehag, medan hosta präglas av sputumproduktion och smärta i bröstområdet.

Som regel uppträder akut bronkit med en luftvägssjukdom eller influensa. Sjukdomen börjar med utseendet på en torr hosta, som förvandlas till en "våt" efter en viss tid, med sputumseparation.

En del information om kronisk bronkit

Orsakerna till denna sjukdom inkluderar de kroniska infektioner som finns i kroppen som åtföljer sjukdomar såsom tonsillit, bihåleinflammation och andra. Dessutom kan utvecklingen av kronisk bronkit också uppstå på grund av dålig behandling, inklusive till följd av astma. Det är värt att notera att beroende, som rökning, kan provocera förekomsten av kronisk bronkit.

Det är definitivt svårare att återhämta sig från en sådan sjukdom, till skillnad från akut bronkit. Det viktigaste här är att tillämpa ett integrerat tillvägagångssätt, det vill säga att det är nödvändigt att eliminera orsaken till sjukdomen, men inte dess symtom.

Det är i detta skede som många svårigheter uppstår vid tillämpningen av traditionell behandling, det ger antingen inte det önskade resultatet, eller eliminerar endast de huvudsakliga symtomen på bronkit, det vill säga sputumproduktion, som observeras vid hosta.

Homeopatiska medel för eliminering av bronkit

Vid homeopatisk behandling antas det att samma sputum som frigörs under en hostreflex innehåller immunceller, och därmed hjälper till att bli av med olika infektioner, det vill säga en hosta är en nödvändig reflex som gör att sputum kan fly. Kemiska läkemedel som undertrycker dessa två symtom orsakar skada på kroppen, eftersom de gör förändringar i försvarsmekanismerna, vilket skapar förhållanden där infektionen kommer att föröka sig, liksom utvecklingen av en kronisk sjukdom.

Homeopatiska läkemedel används ofta vid behandling av bronkit, de har en antispastisk och desensibiliserande effekt, särskilt en slemlösande och antiinflammatorisk effekt..

Valet av taktik för läkning från bronkit med hjälp av homeopatiska medel bestäms av frekvensen för dess utseende, form, sjukdomens förlopp samt en persons allmänna välbefinnande.

Numera använder homeopatiska läkare avslutade preparat som behandling av olika former av bronkit, baserat på endast naturliga komponenter, de förskrivs till patienten med hänsyn till symtomen och sjukdomsförloppet. Nedan följer några exempel på verktyg..

Kvicksilver (Mercurius) används i fall där en person som lider av bronkit känner starkt behovet av att dricka kalla drycker, men efter att ha använt dem förstärks hostreflexen bara. Dessutom finns det en ökad kroppstemperatur, tillsammans med manifestationen av anfall av frossa och värme. Dessutom väcker en "torr" hosta uppkomsten av sputum, som innehåller pus..

Ipecacuanha (Ipecacuanha) ordineras av läkaren när patienten hostar under vått väder och han hostar tillsammans med stark sputumproduktion. En person på grund av brist på inandad luft med sådana symtom på sjukdomen har en blek hud.

När subfibril kroppstemperatur observeras med långvarig bronkit, liksom en sällsynt hosta, används Hepar svavel.

Om en person som lider av bronkit klagar över en stark hosta, som på morgonen blir mer och mer intensiv och inträffar samtidigt med frisläppandet av en blåaktig ton av tjock sputum och smärta i buken, föreskrivs Kali bichromicum.

Conium används om en nedbrytning åtföljs av en sjukdom, inklusive när det finns risk för att få lunginflammation. I många fall används detta verktyg för behandling av äldre som lider av bronkit.

När en person upplever en riklig mängd sputum under vått väder med bronkit, i synnerhet om patienten har klagomål om de så kallade "våta" vågorna, föreskrivs han användning av ett läkemedel som Rumex.

Fosfor (fosfor) används av patienter som lider av en torr, smärtsam bronkial hosta, som i bröstet, i sin övre del, provocerar utseende av kvävning, detta observeras vid den tidpunkt då patienten lämnar det varma rummet, medan purulent urladdning observeras i den retirerande sputum, såväl som blod vener.

Men dessa medel indikerade - detta är bara en del av de läkemedel som kan eliminera sjukdomen för alltid. Dessutom betonar vi att om du har identifierat samma symtom på olika former av bronkit som beskrivs ovan, kan du inte ta dessa läkemedel utan att först konsultera en homeopat.

Kontakta en specialist, så gör han den mest lämpliga beredningen av en omfattande behandling, vilket säkert kommer att bidra till att uppnå ett positivt resultat. Vi önskar dig en snabb återhämtning.!

Behandling av bronkit med homeopatiska medel

Hur fungerar homeopati med bronkit

Tillsammans med certifierade läkemedel är apotekshyllorna fulla av olika sammansättningar av homeopatiska medel. Officiellt anses dessa läkemedel inte vara medicinska. Men anteckningarna till dem indikerar handlingarna för var och en av dem.

Behandlingen av bronkit beror på egenskaperna hos homeopatiska läkemedel som liknar dem som används av officiell medicin..

 • Minska sputumbildning
 • Har en slemlös effekt
 • Lindrar inflammation
 • Minskar kramper.

Aktiva ämnen i homeopatiska medel presenteras i mikroskopiska doser. Detta är vad som anses vara det säkraste för kroppen. Homeopater hävdar att teknikerna är selektiva. Om bronkit behandlas, verkar det, till skillnad från läkemedel, endast på bronkierna utan att det påverkar levern, njurarna och magen..

Homeopati för bronkit

Dosen av läkemedlen och behandlingsvaraktigheten beror på sjukdomens form. Den läkare som äger homeopatiska tekniker bör välja nödvändiga läkemedel och förskriva behandling för bronkit.

För att fastställa en diagnos vid behandling av bronkit med homeopati är det nödvändigt att fastställa:

 • Symtom på sjukdomen
 • Vad kopplar patienten samman sjukdomens början (hypotermi, stressande situation, kontakt med patienter)
 • Vilken typ av hosta finns (torrt, med sputum, med svårt att separera sputum)
 • Sputumens typ och smak
 • Tiden för den högsta manifestationen av sjukdomen (hosta intensifieras, temperaturen stiger, andnöd visas)
 • Positionen där symptomen är mer uttalade (sittande, liggande, rörelse)
 • Andra känslor som en person förknippar med sjukdomens början (dåsighet, ökad aktivitet, allmän trötthet)

Baserat på svaren och visuell undersökning fastställer homeopaten en diagnos och föreskriver behandling

Läkemedel mot bronkit

Homeopater följer regeln för att behandla enskilda symtom med olika botemedel.

Vid akut bronkit hos vuxna antyder homeopati att stoppa inflammation med belladonna. För att minska bröstsmärtan och lindra hostanfall används bryony. Separata komponenter används för att späda ut sputum och ventilera lungorna..

Bronkonal EDAS-104

Tillverkad av Edas Holding Ryssland.

Det används för att behandla akut bronkit, kronisk form och obstruktiv bronkit.

Som är vanligt vid homeopati är varje komponent av läkemedlet avsett att behandla ett visst symptom..

 • Antimonium vinsyra (emetisk sten, antimon vinsyra) i den sjätte utspädningen indikeras med en minskning i resistens mot infektioner hos barn. Det används för akuta luftvägsinfektioner med hosta och tjock sputum..
 • Echinacea i en trefaldig utspädning används för att bekämpa infektion och minska svullnad. Rekommenderas för behandling av nasofarynxinflammation..
 • Ipecacuana (rot från en buskrot från madderfamiljen) i tre utspädningar används för bronkospasm, spastisk hosta, kvävning, andningssvårigheter, illamående och kräkningar när du hostar.
 • Pulsatilla (svart kors) i tre gånger utspädning för att minska hostattacker under sömn, andningssvårigheter under liggande, i början och slutfasen av sjukdomen

Symtomen avser obstruktiv bronkit, akut och perioder med förvärring av kronisk bronkit.

Enligt tillverkarnas försäkringar har produkter av EDAS-typ inga kontraindikationer och biverkningar på organ.

Det rekommenderas att ta Edas-104 en halvtimme före måltiderna en timme efter. Droppar läggs till en tesked vatten och hålls i munnen i flera sekunder innan de sväljer. Vuxna med akut bronkit, 5 droppar upp till 4 gånger om dagen, barn från 1 till 5 droppar, beroende på ålder.

Du kan köpa i ett apotek utan recept.

För att förebygga bronkit rekommenderar homeopater att ta BIOENERGOTONIC EDAS 03-01. Den innehåller ett helt komplex av spårelement som kan stödja kroppen och förhindra infektioner i bronkierna.

Eucalyptus Plus (i granulat)

Det föreskrivs för obstruktiv och akut bronkit. innehåller:

 • Eukalyptus
 • Drosera (köttätande solväxt)
 • Bryonia (en växt av pumpafamiljen)
 • Kräkrot
 • Rumex crispus (lockigt sorrel)

Kapslarna placeras under tungan tills de resorberas helt. Mottagning rekommenderas en halvtimme eller en timme efter en måltid eller innan den 5 gånger om dagen under en månad. Det finns inga begränsningar, men studier om effekten på fostret under graviditeten har inte genomförts.

Funktioner för behandling av bronkit med homeopati

Fans av läkemedelsfri behandling förespråkar homeopati som ett effektivt och ofarligt botemedel. En studie genomförd av europeiska forskare visade att mikrodoserna som används för beredning av drycker inte bär någon belastning. Enligt en av grundarna av homeopati är det möjligt att beräkna doseringen i 100-faldig utspädning utan specialinstrument. Det räcker med att lösa upp en vanlig tablett i ett glas vatten, dränera vattnet och den sekundära lösningen visar bara nödvändig mättnad.

Baserat på detta exempel kan du ta reda på faran som hotar en bronkitpatient som använde homeopati. I hopp om mirakulös läkning med homeopati kan du starta sjukdomen.

I vissa länder är homeopatiska läkemedel förbjudna enligt lag..

Homeopati-behandling av bronkit

Varför behandlingen inte ska försenas?

 • Astmatiskt syndrom;
 • Lunginflammation;
 • Emfysem;
 • Bronkial astma.

Fördelar med vår behandling:

 • Vi botar sjukdomen helt inom 3-4 veckor, till och med kronisk bronkit
 • Vi utför ytterligare diagnostik gratis och använder endast skonsamma homeopatiska mono-läkemedel
 • Vi botar helt utan injektioner, inhalatorer, tabletter, hormoner
 • Vi hjälper ALLT, inklusive gravida och ammande kvinnor, allergier och till och med nyfödda
 • Vi behandlar alla samtidiga sjukdomar i broncho-lung-, nerv- och hjärt-kärlsystemen samt minskar nivån av allergisering i kroppen

Bronkit är en vanlig sjukdom i andningsorganen, som enligt statistik drabbar en av fyra fortfarande i förskoleåldern och var tredje hos vuxen. Inflammation med bronkit påverkar luftvägarna och bronkierna, och förekomsten kan vara både infektiös och bakteriell.

Jag skiljer mellan akuta och kroniska former av bronkit. Denna sjukdom kännetecknas av långvariga anfall av kvävande hosta under de första dagarna, då blir hostan våt och smärtsam, stör under sömnen.

Ofta kan återstående manifestationer av hosta plåga patienten under lång tid efter en allmän återhämtning. En hosta som varar mer än en månad bör dock vara en anledning till ytterligare undersökning och analys..

Obstruktiv bronkit

Initiala symtom på akut obstruktiv bronkit:

torr hosta, värre på natten;

svår separering av sputum;

väsna med en visselpipa;

Behandling av bronkit

I standardkurer behandlas infektiös bronkit med antivirala medel och bakteriell bronkit med antibiotika..

Antibiotikabehandling väcker ofta negativa konsekvenser, från minimala och lätt korrigerbara - allergier, dysbios, kolit, till allvarliga hälsoproblem. Och felaktigt utvalda antibiotika kommer inte bara att skada utan kommer också att ge en terapeutisk effekt.

Du får inte i något fall skjuta upp behandlingen av bronkit. Att bli sent med behandlingen kan leda till komplikationer..

Det visar sig att faran för behandling på ena sidan av vågen bekämpar faran för att få komplikationer från själva sjukdomen - å andra sidan. Människor från år till år tvingas ta risker med att ta antibiotika, utan att veta vilka konsekvenser en sådan behandling kommer att förbereda för dem.

Behandling av bronkit i mitten "ADONIS"

Specialister från Moskva-homeopatiska centret "ADONIS" närmar sig behandlingen av bronkit individuellt och fullständigt.

Bara i år hjälpte vi 376 patienter att bli av med bronkit snabbt och utan oönskade biverkningar..

Men förväxla inte ett individuellt utformat behandlingsprogram för homeopati med användningen av "färdig homeopati", som kan köpas på alla apotek. Effektivitet när man tar homeopatiska medel kan endast uppnås om en individuell behandlingsplan föreskrivs genom att göra en noggrann diagnos av kroppen.

Homeopati är perfekt för barn. Antibiotika har ofta många negativa biverkningar, och ett bräckligt barns kropp kan reagera helt oväntat och är extremt oönskat för föräldrar.

Hos barn i förskole- och grundskolealdern dominerar en akut form av obstruktiv bronkit, som lätt behandlas med adekvat och snabb behandling. Behandling av obstruktiv bronkit hos barn som är utsatta för förkylningar och allergiska reaktioner kräver särskild uppmärksamhet, eftersom det finns en sannolikhet att utveckla allergisk bronkit och bronkialastma mot bakgrund av ofta återfall..

Homeopatisk behandling minskar inte bara klagomål utan påverkar också alla sjukdomens orsaker och manifestationer.

Hur fungerar specialisterna från centrumet "ADONIS"?

Homeopater undersöker patienter inte bara genom att klargöra klagomål utan också genom att prata. Vid val av homeopati utför centrumets specialister ytterligare undersökningar: enligt Voll-metoden och vegetativ-resonanskontroll - ART.

Med hjälp av den senaste IMEDIS-certifierade utrustningen och högkvalitativa homeopatiska läkemedel uppnår våra homeopater utmärkta resultat i behandlingen av bronkit även hos mycket unga patienter (från 3 månader) såväl som hos patienter med lång sjukdomshistoria. Vi får snabba och stabila resultat i komplexa och försummade fall, inklusive hos allergikare, gravida och ammande kvinnor.

Naturligtvis kan sådana fantastiska resultat i behandlingen av bronkit uteslutande uppnås med det individuella urvalet av mono-läkemedel för varje enskild patient. Valet av läkemedel är unikt: varje bronkit har en uppsättning homeopatiska medel i olika koncentrationer (utspädningar).

Därför leder alla försök från barnläkare, ENT-specialister, terapeuter för att minska homeopatisk behandling av denna sjukdom till användning av allmänt annonserade läkemedel från kända varumärkesföretag till en snedvridning av resultaten och försämring av homeopati.

Patientrecensioner

Vår dotter är åtta år, från barndomen var hon svag och ständigt sjuk. Oftast fick luftvägarna komplikationer, vid 7 års ålder utan förkylningar, kostade SARS och hosta bara ett par månader per år.

Läkarna föreskrev behandlingsregimer och korrigerade dem sedan upprepade gånger, men lättnaden kom bara ett tag. I år fick vi diagnosen bronkit, efter 3 veckors misslyckad behandling vände vi oss till ADONIS Center.

Först trodde vi inte att några konstiga frågor och små godisgranulat kunde hjälpa vårt barn.

Men vi försökte!

Hosta började passera efter en vecka, tillsammans med Adonis kunde vi förhindra kronisk bronkit. Faktum är att allt som lovat - dotter började bli sjuka mycket mindre ofta! tacka!

Homeopati är vårt familj mirakel!

Bronkit plågade mig från 33 års ålder. Jag tog regelbundet antibiotika, men bronkit har länge gått in i kronisk.

Nästan varje förkylning slutade i en svår hosta med en kvävning som inte försvann på flera veckor.

Det var svårt för mig att arbeta och obehagligt kommunicera med människor.

Om jag visste om homeopati tidigare!

Läkare från Adonis satte mig på mina fötter på bara två månader! Vid den första möten hade de en grundlig konversation med mig och diagnostiserade kroppen, läkarna var mycket uppmärksamma på min ålder och sjukdomens egenskaper.

Jag började livet som om jag var 58 år gammal.

Men bättre sent än aldrig! Tack så mycket för att du levde utan hosta och vilsam sömn!

Hur fungerar homeopati??

Säkert

Behandlingsmekanismen, som utesluter effekten på kroppen av antibiotika, hormonella och andra mediciner, hjälper till att upprätthålla den vanliga funktionen i kroppen utan biverkningar.

I tid

Behandlingen av bronkit kan inte försenas, men även om din bronkit har gått in i den kroniska fasen kan vi hjälpa dig!

omfattande

Vi ser på kroppen som ett enda system, och diagnostiserar följaktligen bronkit, våra experter kontrollerar alla möjliga varianter av samtidiga sjukdomar.

Materialet bereddes med deltagande av en homeopatist Tatyana Vladimirovna Valyasina.
Läs mer om författaren på den här länken..

Och vi behandlar också:

Du kan boka tid varje dag.
från 9 till 21 på 5 minuter. från tunnelbanan Taganskaya

Homeopati-behandling av bronkit

Bronkit är en vanlig sjukdom i andningsorganen. Inflammation i bronkit påverkar luftvägarna och bronkierna. Specialister skiljer två typer av sjukdomen: akut bronkit och kronisk. Denna sjukdom kännetecknas av långvariga attacker av kvävande hosta de första dagarna, då blir hosta våt och smärtsam.

Akut form av bronkit

I de flesta fall är orsaken till akut bronkit hos vuxna och barn virus och bakterier. Svampar, kontakt med allergener eller inandning av giftig rök är mindre benägna att vara bronkit. Den vanligaste infektionsvägen är luftburen.
Sjukdomen varar i huvudsak cirka 14 dagar, men i vissa fall kan problemet försenas. Oftast kan bronkit utvecklas mot förkylning eller influensa..

Vid akut bronkit observeras följande symtom:

 • Allvarliga åkommor
 • Kronisk svaghet
 • Bröstsmärta
 • Hög kroppstemperatur
 • Hosta med sputum (i början av sjukdomen kan vara torr).

Kronisk bronkit

Orsakerna till den kroniska sjukdomsförloppet skiljer sig något från den akuta formen av bronkit. Dessa inkluderar infektioner som väcker uppkomsten av tonsillit, bihåleinflammation, inflammation i adenoider och andra sjukdomar. Dessutom kan denna form av bronkit utvecklas med fel form av behandling under den akuta perioden av sjukdomen eller om behandlingen inte fullständigt utfördes. Ofta stör kronisk bronkit människor med astma..

I detta fall föreskrivs en mer komplex behandlingsförlopp, vilket inte eliminerar själva sjukdomen utan orsaken till dess förekomst.

Behandling av bronkit med homeopati i kliniken "Naturmedicin"

Homeopater i vårt centrum närmar sig behandlingen av bronkit individuellt och omfattande. Efter att ha fastställt orsaken till utvecklingen av bronkit väljer specialister nödvändiga homeopatiska läkemedel som är lämpliga för behandling av akut eller kronisk bronkit.

Homeopati är ett bra alternativ för barn. Antibiotika har ofta negativa sidoreaktioner, och barnets kropp kan reagera helt oväntat. Homeopatisk behandling minskar inte bara klagomål utan påverkar också alla sjukdomens orsaker och manifestationer.

Homeopati för bronkit och lunginflammation

Modern medicin erbjuder många mediciner att välja mellan. Men det är inte alltid nödvändigt att använda hjälp av traditionella droger. Låt oss prata om hur homeopati används för bronkit, om de viktigaste indikationerna för användning och kontraindikationer.

Sjukdomens art

Bronkit är en andningssjukdom som skapar inflammation i bronkierna. Detta leder till ansamling av slem i dem. Huvudsakliga symtom: hosta, torr eller våt, ibland feber, snabb andning, andning när du hostar. Det är mycket viktigt att bota bronkit i tid så att den inte blir kronisk. Förvärring av denna sjukdom kan orsaka andra sjukdomar..

Lunginflammation är en inflammatorisk sjukdom i lungorna, nämligen lungvävnad. Denna sjukdom kan uppstå som en komplikation efter ofullständigt botad bronkit, akuta luftvägsinfektioner eller influensa samt en oberoende sjukdom efter svår hypotermi hos vuxna med långvarig vistelse i sängen. Skill den virala, bakteriella och svampade naturen hos lunginflammation. Huvudsakliga symtom: feber, feber, svår svaghet, snabb överarbetning, svår hosta, andnöd, känsla av brist på luft i bröstet.

Medel för bronkit och lunginflammation

Många är intresserade av om det är möjligt att bota bronkit och lunginflammation med hjälp av okonventionella medel. Idag är valet av homeopatiska medel mycket brett och rikt. Låt oss titta närmare på dessa läkemedel.

Innan du använder ett homeopatiskt medel bör du rådfråga din läkare. Det bör noteras att endast en specialist kan förskriva läkemedel. Det rekommenderas inte att självmedicinera, för att inte förvärra ditt tillstånd.

Vilka läkemedel kan tas med lunginflammation och bronkit?

 • Med en stark hosta, som intensifieras på morgonen och åtföljs av en svår separering av sputum, används kalium Bichromicum. Detta läkemedel fungerar bra på slemhinnor, lindrar kramper och underlättar hosta. Det föreskrivs också när hosta orsakar smärta i bröstet och buken..
 • Vid kronisk svår hosta, som intensifieras på morgonen, används Causticum också. Detta verktyg hjälper till att eliminera sputum, lindrar spasm och underlättar hosta..
 • Vid obstruktiv och akut typ av sjukdomar, som åtföljs av en ökning av temperaturen, föreskrivs ett homeopatiskt medel Hepar svavel.
 • Ipeacuan används inte bara hos vuxna utan också hos barn med bronkit. Det används i fall där hosta blir krampaktig och åtföljs av riklig sputumproduktion. Dessutom kan den användas för en astmatisk attack vid kronisk bronkit..
 • Behandling av bronkit och lunginflammation hos en rökare kräver användning av några andra läkemedel. Detta beror på fysiologiska förändringar i kroppen vid rökning. Så för rökare förskrivs läkemedlet Antimonium Tartaricum oftast. Detta verktyg hjälper till med obstruktionsförhållanden..
 • Aconitum bör tas omedelbart efter symtomen på akut bronkit. Dessutom används det när hosta är torr, tung och orsakar smärta i bröstet. Detta verktyg klarar sig perfekt i en situation där du behöver lindra spasm.
 • Vid lunginflammation förskrivs läkemedlet Brionia också. Det är tillrådligt att utse det när patienten har en stor ansamling av sputum i luftvägarna, som hostar upp efter en lång tid.
 • Pulsatil hjälper till att lindra spasm i en svår hosta hos en astmatisk komponent. Ängrotekstrakt hjälper till att lindra allvarlig kvävning och gör det lättare att ta bort sputum.
 • Ichyyolum kan tas från de allra första symptomen på sjukdomen. Men det bör inte ges till nyfödda, eftersom de inte får hosta, vilket bara kommer att öka symtomen på sjukdomen. En akut hosta hos barn försvinner efter att ha tagit detta läkemedel..
 • Med en krampaktig hosta som uppträder varje timme och är särskilt värre på natten, bör du ta homeopatiska läkemedlet Hyosciamus.

Förebyggande av förvärring

Vid bronkit och lunginflammation är det också nödvändigt att följa vissa åtgärder för att återhämta sig snabbare. Så för att lindra ditt tillstånd behöver du:

 1. Drick mycket varm vätska mycket (denna enkla teknik rensar kroppen för gifter som gör det svårare att återhämta sig och hjälper till att avlägsna slam snabbare);
 2. Observera sängstöd (om detta inte är möjligt måste du ligga minst en och en halv timme minst en gång om dagen);
 3. Du behöver inte äta för mycket vid sjukdom. Det bästa är att byta till en diet i några dagar. Detta beror på att all energi i kroppen spenderas på kampen mot sjukdomen. Om du överbelaster magen kommer mycket energi att smälta mat, vilket kan försena återhämtningen avsevärt.

Hur man applicerar homeopati

Viktigt: endast en läkare kommer att förskriva läkemedel! Det ska tas i en strikt specificerad dos. Behandling med homeopati kan verka oskadlig för kroppen, och i vissa fall, om du inte följer läkarnas rekommendationer, kan du orsaka en komplikation.

Att ta granulat är mycket enkelt - du behöver bara hålla dem i munnen tills de är helt absorberade. De behöver inte tvättas med vatten eller fastna med socker. Men om nödvändigt kan granulaten spädas i en tesked vatten. Du behöver bara ta den mängd som föreskrivs av läkaren utan att öka dosen.

Dropparna späds ut i en matsked vatten och tas omedelbart. Det är bättre om vattnet är varmt. Det är inte nödvändigt att föda upp droppar, det är helt enkelt mycket bekvämare. För att förbättra åtgärden kan läkemedlet spädas ut i varmt te, mjölk eller örtinfusion.

rekommendationer

Behandlingen av bronkit och lunginflammation med homeopatiska läkemedel blir allt populärare. Dessa läkemedel är ofarliga för kroppen och hjälper till att bota sjukdomar på kort tid. Om du läser recensioner om homeopati kan du ta reda på att dessa åtgärder är nästan ofarliga, de har inte så många kontraindikationer som konventionella populära läkemedel.

Svetlana, 30 år

Varje år på hösten och vintern lider jag av bronkit. Nyligen upptäckte den homeopatiska medicinen Rumex. Det är lämpligt om du under sjukdomen har en stor mängd sputum, eller i närvaro, som min, av konstant "våt pipande andning." Endast 1-2 dagar från att ta läkemedlet och tillståndet förbättras. Lindrar snabbt kvävning och kraftig pipande andning. Jag rekommenderar läkemedlet, testat och effektivt..

Dasha, 28 år

Mitt barn (10 månader) fick diagnosen övre luftvägssjukdom. Läkaren ordinerade antibiotika och antitussiva läkemedel. De tre första dagarna gav jag min son Gedelix sirap, den är perfekt för torra hosta, det hjälper till att tunna sputum. Sedan föreskrev läkaren oss Bronchipret i form av en sirap. Jag blev omedelbart förvirrad av innehållet i etanol i den, men för doseringen är liten och läkemedlet är ört, jag började ge den till barnet. Sirapen gav inte hela, tillsatt lite varmt vatten till den. Det fanns inga biverkningar eller allergiska manifestationer. Barnet började hosta redan den 2: a dagen då hon tog sirapen. Jag kan säga att bronkopyret är ett utmärkt botemedel mot bronkit, även för spädbarn.

På video: Behandling av bronkit med homeopatiska medel

Inlagd av: Irina Ananchenko